Scroll To Top
Del |

Ayurveda – Østens blide vej til bedre liv

Klinikken baserer sin succes på en integrering af moderne lægevidenskab og ayurveda, som er Indiens tusindårgamle holistiske sundhedssystem, idet vejledningerne først og fremmest bygger på moderne videnskabelig forskning, suppleret med autentiske ayurvediske principper.

Se video om ayurveda her:

Ayurveda er en velafprøvet årtusindgammel metode til at fremme sundhed og forebygge sygdom, der kombinerer det mentale, det følelsesmæssige og det fysiske i en meningsfyldt helhed. De klassiske ayurvediske tekster indeholder en viden om sundhed, man må klassificere som brugbar, dels fordi den har været anvendt i tusinder af år i Fjernøsten (time tested knowledge), og dels fordi den bygger på intuitive erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed fra oldindiske vismænd og seere, der havde en instinktiv indsigt i naturens lovmæssighed. Denne ayurvediske viden er derfor ikke opstået som følge af videnskabelige forskningsresultater, men det er derimod omvendt – teksternes mange tusindår gamle indhold kan i dag underbygges - og er blevet underbygget - af en række videnskabelige studier.

Ayurveda er en naturlig metode til sundhedspleje, der har til formål at skabe fysisk, mental og følelsesmæssig balance ved at afbalancere fysiologien og styrke kroppens indbyggede selvreparationsmekanismer. Ayurveda giver råd og vejledning om, hvordan man på naturlig vis kan styrke sin naturlige modstandskraft mod sygdom og udvikle sig til et sundere, gladere og dygtigere menneske.

Se mere her: https://yogavivo.dk/blog/

 

Ayurveda spænder over områder som forebyggende medicin, anatomi, fysiologi, patologi, medicin, kirurgi, farmakologi,  gynækologi, obstetrik, psykiatri, foryngelse og pædiatri, samt ernæringslære. De originale klassiske ayurvediske tekster er samlet i seks værker, som hver er delt op i flere bind.

Inderen Maharishi Mahesh Yogi (som har bragt Transcendental Meditation til de vestlige lande) har i samarbejde med en gruppe ayurvediske eksperter (kaldet for vaidyaer) genskabt de ayurvediske principper i deres oprindelige rene form. Denne oprindelige ayurveda, kaldet Maharishis ayurveda, omfatter 40 naturlige behandlings- og terapiformer uden negative bivirkninger, fx kost, urter, lydterapi og mentale teknikker til håndtering af stress og bevidsthedsudvikling. De omfattende positive resultater af Maharishi Ayur-Veda er dokumenteret gennem mange hundrede videnskabelige forskningsarbejder ved universiteter og forskningsinstitutter over hele verden, og mange er publiceret i anerkendte fagtidsskrifter som Science, The Lancet, Scientific American, American Journal of Physiologi, Journal of Mind and Behaviour, og Journal of the Canadian Medical Association. Læs mere her: http://www.charlottebech.dk/index-55.html

WHO anbefaler ayurvediske metoder
Anvendelsen af ayurveda og vedisk medicin er anbefalet af WHO (World Health Organization). Verdenssundhedsorganisationen anbefaler ayurveda, fordi det er et holistisk sundhedssystem, der ser på individets liv som en helhed, både sjælen, sindet, kroppen, familien og omgivelserne, og derfor ikke bare retter sig mod den fysiske krop men også mod moralske og åndelige værdier.
Se video om WHO's anbefalinger her:

 

WHO anbefaler ayurveda, fordi systemet:·        
Har været anvendt med positive resultater i tusinder af år      
Er holistisk og tager hele mennesket i betragtning        
Er naturligt og ikke har negative bivirkninger - vel at mærke hvis det anvendes korrekt        
Indeholder omfattende viden om sundhed, blandt andet fertilitet        
Bygger på direkte erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed·        
Som metode er enkel og ukompliceret og ikke dyr at praktisere        
I stort omfang er videnskabeligt dokumenteret        
Er nyttig og praktisk

WHO's afdeling for naturmedicin skriver:
´´Ayurvediske behandlere definerer livet som en forening af krop, sanser, sind og sjæl, og i denne kontekst betragter man sundhed som en blanding af fysisk, mentalt, socialt, moralsk og åndeligt velvære. Man lægger vægt på de moralske og åndelige aspekter og bringer derfor nye dimensioner til mennesket og til det sundhedssystem, der tager vare på menneskets helbred."

Her er video om den positive virkninger af ekstern brug af guld ifølge ayurveda:


 Du kan læse mere om den oprindelige ayurveda og ayurvediske principper i Charlotte Bechs bøger: ´´Godt og Sundt Året Rundt´´ ´´Godt og Sundt for Børn´´ ´´Hormoner i Balance'' og ''Bliv Naturligt Gravid.''


AyurVeda is the world's oldest, most perfect, and most com­pre­hensive system of natural medicine. AyurVeda originated in the Vedic Civilization of ancient India and is officially recognized by the World Health Organization. Maharishi AyurVeda, Maharishi's Vedic Approach to Health, represents the modern restoration by Maharishi Mahesh Yogi, in association with renowned Ayurvedic physicians of India, of the complete and authentic practice of AyurVeda as recorded in the Vedic Texts.
Maharishi's Vedic Approach to Health offers programmes which are time-tested and free from harmful side-effects to prevent disease, restore health, and promote longevity by enlivening the body's inner intelligence, understood in Vedic Medicine to be the basis of all physiological self-repair healing mechanisms. The benefits of Maharishi's holistic approach to health have been validated by more than 600 scientific research studies, conducted in over 200 independent universities and research institutions, and published in over 100 peer-reviewed scientific journals.
The centuries-old medicine-predominated approach to health has failed to eliminate sickness and suffering; this is because medicine alone is too superficial to influence all the innumerable values that constitute the structure of life and its evolution. Only a holistic approach that takes into consideration all aspects of mind and body together can be successful in handling health.