Scroll To Top
Del |

Ayurveda – Østens blide vej til bedre liv

Klinikken baserer sin succes på at supplere moderne lægevidenskab med vejledning i kost og livsstil fra ayurveda, som er yogaens sundhedstradition, og verdens ældste sundhedssystem.

Ayurveda er først og fremmest en metode til at fremme sundhed og forebygge sygdom, ved at kombinere det mentale, det følelsesmæssige og det fysiske i en meningsfyldt helhed. De klassiske ayurvediske tekster indeholder en viden om sundhed, der bygger på intuitive erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed fra oldindiske vismænd og seere. Den ayurvediske viden er derfor ikke opstået som følge af videnskabelige forskningsresultater, men det er derimod omvendt – teksternes mange tusindår gamle indhold kan i dag underbygges - og er blevet underbygget - af en række videnskabelige studier.

Ayurveda giver råd og vejledning om, hvordan man på naturlig vis kan afbalancere fysiologien, aktivere kroppens indbyggede selvreparationsmekanismer, styrke sin naturlige modstandskraft mod sygdom og udvikle sig til et sundere, gladere og dygtigere menneske.

Se mere her: https://yogavivo.dk/blog/

Ayurveda spænder over områder som forebyggende medicin, anatomi, fysiologi, patologi, medicin, kirurgi, farmakologi,  gynækologi, obstetrik, psykiatri, foryngelse og pædiatri, samt ernæringslære. De originale klassiske ayurvediske tekster er samlet i seks værker, som hver er delt op i flere bind.

Inderen Maharishi Mahesh Yogi (som har bragt Transcendental Meditation til de vestlige lande) har i samarbejde med en gruppe ayurvediske eksperter (kaldet for vaidyaer) genskabt de ayurvediske principper i deres oprindelige rene form. Denne oprindelige ayurveda, kaldet Maharishis ayurveda, omfatter 40 naturlige behandlings- og terapiformer uden negative bivirkninger, som kost, urter, lydterapi, yoga og meditation.

De omfattende positive resultater af Maharishi Ayur-Veda er dokumenteret gennem mange hundrede videnskabelige forskningsarbejder ved universiteter og forskningsinstitutter over hele verden, og mange er publiceret i anerkendte fagtidsskrifter som Science, The Lancet, Scientific American, American Journal of Physiologi, Journal of Mind and Behaviour, og Journal of the Canadian Medical Association. Læs mere her: http://www.charlottebech.dk/index-55.html

Kur i Indien
Læs her om kur i Indien: http://www.charlottebech.dk/index-23.html

WHO anbefaler ayurveda, fordi systemet:·        
Har været anvendt med positive resultater i tusinder af år      
Er holistisk og tager hele mennesket i betragtning        
Er naturligt og ikke har negative bivirkninger - vel at mærke hvis det anvendes korrekt        
Indeholder omfattende viden om sundhed, blandt andet fertilitet        
Bygger på direkte erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed·        
Som metode er enkel og ukompliceret og ikke dyr at praktisere        
I stort omfang er videnskabeligt dokumenteret        
Er nyttig og praktisk

Se ayurvediske samarbejdspartnere her:
http://www.charlottebech.dk/samarbejdspartnere.php 

 Du kan læse mere om den oprindelige ayurveda og ayurvediske principper i Charlotte Bechs bøger: ´´Godt og Sundt Året Rundt´´ ´´Godt og Sundt for Børn´´ ´´Hormoner i Balance'' og ''Bliv Naturligt Gravid.''