Lægehjælp 2018-02-21T20:15:15+00:00

Vælg mellem 1. Gruppevejledning eller 2. Personlig konsultation om helbred eller bolig

Icon

Gruppevejledning

Gruppevejledning tilbydes ikke efter juli måned 2018

Årsag og sammenhæng: Den bedste måde at få hjælp på er via et forløb over tre gruppemøder, hvor vi går i dybden for at finde årsagen og hvordan det hele hænger sammen.
Personligt program: Mødet tager udgangspunkt i hver enkelt deltagers personlige helbredsproblemer, og hver især får et specifikt program til at genoprette den naturlige balance i sind og krop via de naturlige metoder, som er dokumenteret af videnskabelig forskning.
Second opinion’: Du får en ny vurdering af mulighederne for gængs behandling.
Mindre medicin: Du får at vide hvad du kan gøre for at tage mindre medicin eller evt. komme helt ud af medicin, hvor det foregår i samarbejde med egen læge.

Det anbefales at komme i et forløb på tre møder. Hvis man kommer til tre møder inden for seks måneder, kan man komme til et fjerde møde uden beregning. Sundhedsmødet afholdes med max. 9 deltagere per møde.

Vælg dato og tilmeld dig her
Icon

Personlig konsultation om helbred

Læge Charlotte Bech rådgiver efter de gængse vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, og supplerer med de naturlige behandlingsformer, hvor der foreligger en vis videnskabelig dokumentation, herunder kost, motion, livsstil, meditation, yoga og Ayurveda (Yogaens sundhedstradition). Læge Charlotte Bech har hjulpet tusindvis af mennesker med mange forskellige helbredsproblemer til at blive raske eller få det bedre, og kan i langt de fleste tilfælde fortælle, hvad der findes af muligheder for at få hjælp og lindring.

Individuel vejledning i en helseforløb med personlige konsultationer over seks måneder: Det koster 29.000 kr.

Konsultation om helbred indeholder fire elementer:
1. Samtale, som giver et overblik over situationen
2. Pulslæsning, som er en metode til at få klarhed over tilstanden i sind og krop: De mentale, psykiske, emotionelle, spirituelle, sociale og fysiske niveauer, herunder kroppens organsystemer, celler og væv.
3. Udarbejdelse af diagram, der viser årsag og symptomer
4. Personlig vejledning med råd om ernæring, motion, søvn og adfærd

Bestil tid her

Dit personlige program

Læs mere på bagsiden

Hvis der er en ubalance, kan man få at vide, hvilken kost, motion, og livsrytme, der genopretter balancen. Hvis man er i balance, kan man finde ud af, hvordan man bedst får et længere liv med større glæde, energi og højere livskvalitet.

Hvad du får ud af det

Læs mere på bagsiden

Du får et helikopteroverblik over dine symptomer, dit sygdomsforløb, dine ubehag og dine vanskeligheder, både fysisk, psykisk, mentalt og følelsesmæssigt. Det bliver samlet i en meningsfyldt helhed med klare sammenhænge i et diagram.

Hvad du ikke får ud af det

Læs mere på bagsiden

Charlotte Bech udfører ikke selv nogen behandlinger, men stiller sin ekspertise til rådighed og vejleder i, hvad der vil hjælpe mest. Hun er ikke nogen Jesus, der ved håndspålæggelse udretter mirakler, men gør sit bedste for at hjælpe hver eneste patient.

Din frihed, dit ansvar

Læs mere på bagsiden

Du står helt fri i forhold til de forslag og det personlige program, som du modtager. Det er meningen, at du kun tager de råd og forslag til dig, som virker inspirerende og giver mening for dig.

Nyd livet

Læs mere på bagsiden

Efter konsultationen begynder man at følge det personlige program. Det er fint at gøre sig umage, men det er bedst at undgå at være fanatisk. Man kan holde pause i programmet, hvis man skal til fest, på ferie el. lign. Det er vigtigt at nyde livet og være glad – det er den bedste medicin.

Konsultation om bolig

Bor du i en helsefremmede bolig?

Eller er din bolig potentielt sundhedsskadelig? Det kan du finde ud af ved at få en konsultation hos læge Charlotte Bech, som er uddannet Maharishi vastu koordinator. Hun kan således vurdere din nuværende bolig samt rådgive om, hvordan man kan komme ind i en helsefremmende og lykkebringende bolig. Hvis man gerne vil have belyst alle forhold om ens bolig, og hvordan den påvirker ens helbred, økonomi, parforhold, karriere etc., kan man bestille en personlig konsultation.

Vastu boliger beskytter mod negativitet

Derfor er en del danskere gået i gang med at bygge boliger, der er sundsfremmende og lykkebringende. Disse boliger hedder vastu boliger, dvs boliger, som er opført ud fra principperne i de gamle indiske sthapatyavediske tekster, kaldet vastu shastra. Bor man i en sådan bolig er man  beskyttet mod skadelige påvirkninger udefra

Bo dig til held og lykke

Bygningers orientering og arkitektur har stor indflydelse på, om vi får velvære, mental klarhed og harmoniske relationer. Boliger, som er bygget ud fra principperne i Maharishis vediske arkitektur, kaldes vastu boliger og har en helsefremmende og lykkebringende virkning på dem, der bor i dem. Vastu boliger er sunde bygninger, der for det første giver sundhed og en højere livskvalitet og for det andet bringer glæde og lykke til dem, der bor i bygningerne, fordi vastuboliger er opført i harmoni med naturen.

Mange problemer kan skyldes dårlige boliger

De fleste bygninger verden er ikke opført i samklang med naturen, og derfor fører ophold i bygningerne til mange økonomiske vanskeligheder, helbredsproblemer og konflikter. Beboerne kan få ubehag, vanskeligheder og negativitet uden at vide, at deres problemer skyldes den bygning, de opholder sig i.

Læs mere om vastu
Bestil tid til en boligkonsultation