Workshops i Maharishi AyurVedic AromaCare

Du får indblik i den autentiske aromapleje fra den tusindårige gamle tradition i Maharishi AyurVeda. Lær, hvordan du bruger små flasker med duftende olier til at skabe større velvære. Essentielle duftolier har været brugt i årtusinder, først og fremmest for deres opløftende virkning. Vi ser på, hvordan du kan skabe velvære for dig selv og din familie med duftolier, for eksempel fra fyrretræ, enebær, appelsintræets blomster, rosengeranium, anis eller eucalyptus. Desuden en præsentation af, hvordan vi bruger olierne ud fra principper som doshaer og prana i Maharishi AyurVeda.

Læge Charlotte Bech supplerer den gængse lægevidenskabelige behandling med veldokumenterede naturlige metoder, som yoga, meditation og essentielle olier. Hun har anvendt essentielle olier i sin privatpraksis i over 20 år og uddanner konsulenter i aromapleje. Desuden har hun udviklet og undervist læger internationalt i Happy Healthy Mother and Baby Programme, der er baseret på brugen af essentielle olier igennem fem faser: Før undfangelse, undfangelse, graviditet, fødsel og efterfødselsperiode.

Uddannelse som Velværekonsulent i Maharishi AyurVedic AromaCare

Kort om uddannelsen: Du lærer at skabe velvære og få en højere livskvalitet, med essentielle duftolier, for eksempel fra fyrretræ, enebær, appelsintræets blomster, rosengeranium, anis eller eucalyptus.

Kursusbeskrivelse: Del A: 3 dage X 2
Uddannelse til lægeeksamineret Velværekonsulent i
Maharishi AyurVedic AromaCare  
Hvad får du på uddannelsens Del A:
Del A er et grundkursus i Maharishi Aromapleje.
Du kan ikke give konsultationer efter Del A, men først efter Del B.
Undervisning i verdensklasse ved læge Charlotte Bech, der underviser læger på kurser i Danmark, Holland, Schweiz og USA.
Du får det bedre: Du går ind til en højere livskvalitet.
Hjælp til selvhjælp: Du lærer, hvordan du bruger duftolier til velvære og højere livskvalitet ved at bruge essentielle duftolier, for eksempel fra fyrretræ, enebær, appelsintræets blomster, rosengeranium, anis eller eucalyptus.
Historisk baggrund: Du får indblik i den autentiske Aroma Care fra den klassiske tradition i Maharishi AyurVeda. Du lærer om, hvordan essentielle olier har været brugt i årtusinder, først og fremmest for deres opløftende virkning.
AyurVedisk Aroma Care: Du lærer at klassificere olierne og forstå deres virkning ud fra AyurVediske principper som de tre dosha, ama, ojas og prana i Maharishi AyurVeda.
Evidensbaseret: Du får indblik i forskningen på området.
Bagefter: Efter kurset får du et kursusbevis. Efter kurset kan man bruge essentielle vleduftende olier i sin egen hverdag til at skabe større velvære, for sig selv og sin familie.

Kursusbeskrivelse:  Del B: – 3 dage X 4
Uddannelse til lægeeksamineret Velværekonsulent i Maharishi
AyurVedisk Aromapleje
Hvad får du på uddannelsens Del B:
Du kan ikke give konsultationer efter Del A, men først efter Del B. Del B er det videregående kursus i Maharishi Aroma Care, hvor du bliver uddannet Velværekonsulent. Kurset bygger på grundbegreber fra Del A.

På uddannelsen lærer du at:

  • Give konsultationer i Maharishi Aroma Care
  • Hjælpe dine medmennesker til at opnå større velvære og højere livskvalitet
  • Foreskrive essentielle duftolier som et velværesupplement til anden igangværende gængs behandling
  • Blive fortrolig med essentielle duftolier, for eksempel fra fyrretræ, enebær, appelsintræets blomster, rosengeranium, anis eller eucalyptus.
  • Få indblik i forskningen på området, og dermed forstå og forklare dokumentationen i videnskabelige undersøgelser
  • Forstå og forklare de biokemiske aspekter af essentielle olier
  • Anvende essentielle duftolier ud fra AyurVediske principper i Maharishi Aroma Care
  • Klassificere og anvende essentielle olier ud fra AyurVediske principper, som de tre dosha, ama, ojas og prana i Maharishi AyurVeda.
  • Give præsentationer inden for Maharishi Aroma Care.

Bagefter: Efter kurset kan du give velværekonsultationer i Maharishi Aroma Care.

Praktiske oplysninger for både Del A og Del B:
Kursusopbygning
Struktur: Vi følger en nøje skemalagt, velordnet og præcis kursusplan. Uddannelsen er baseret dels på undervisning og dels selvstudium, af både skriftligt materiale og video lektioner. Vi afslutter med et skriftligt projekt og en skriftlig eksamen. Del B afsluttes desuden med eksamination med cases (konsultation med klienter). Efter bestået eksamen får du Diplom.
Undervisning i verdensklasse: Du får undervisning i verdensklasse, hvor vi sammen indarbejder nye vaner omkring essentielle duftolier  – trin for trin.
Lukket gruppe: Du får adgang til en lukket Facebook gruppe med et stærkt netværk af andre og tidligere deltagere
Videooptagelse: Video optagelser hvor du kan se en del af materialet, øvelserne og værktøjerne – også efter du er kommet hjem
Netværk: Du får adgang til et fantastisk netværk af ligesindede
Kursusmateriale: Struktureret arbejdsmappe med kursusmateriale. Langt det meste kursusmateriale er på engelsk, mens selve undervisningen foregår på dansk. Du kommer til at skrive under på, at du ikke videregiver eller kopierer det materiale, du modtager.
Økonomi: Uddannelsen er ikke SU-berettiget, og der gives normalt ikke tilskud til uddannelsen, men nogle arbejdsgivere kan have interessere i at betale for uddannelsen. Du skal regne med ekstra udgifter til anskaffe en række essentielle olier.
Forplejning: Du sørger selv for overnatning, mad og drikke. Der findes cafeer og restauranter i nærheden.
Selve undervisningslokalet er ’Hall of Knowledge’ og der må ikke medbringes mad eller drikke, kun vand i lukkede flasker eller kopper med låg.
Forberedelse: Medbring notesbog, et par håndklæder, en pakke servietter eller Kleenex, en lille falske olivenolie og et par skeer. Tag løstsiddende passende tøj på, hvor evt. olie kan vaskes af. Husk også at medbringe dit gode humør.
Hvem kan ansøge om at blive optaget på uddannelsen: Man kan ansøge om at blive optaget på uddannelsen, hvis man gerne vil lære om essentielle olier. Uddannelsen er både for læger, behandlere, yogalærere og private. Det er en betingelse, at du har selvdisciplin, energi og tid til den del af kurset, som er selvstudium, hvor du gennemgår materiale hjemme og laver opgaver (mest på Del B, ikke meget på Del A).
Grundkurset i Maharishi Aroma Care Del A er en forudsætning for at gå videre og uddanne sig til Velværekonsulent i Maharishi Aroma Care Del B.
Personlig sundhedsrådgivning: Vi tager udgangspunkt i hver enkelt kursists personlige helbredsproblemer, og hver især får foreskrevet specifikke olier til at genoprette den naturlige balance i sind og krop.