Websitet www.charlottebech.dk:
C
ookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der analyse oplysninger om dig, som bruges til at se blandt andet, hvor mange besøgende vi har på vores webshop samt hvilke produkter der tiltrækker mest opmærksomhed i hvilke perioder. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål. Der videregives ikke direkte information til tredjeparter foruden lagring af data-backups.
Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. Tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. Virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil popups optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Du kan til enhver tid se eller ændre dine cookies via linket på hjemmesiden.
Privatlivsindstillinger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. Ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: et unikt id og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit ip-nummer, geografisk placering (land og by-område), samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Ved databrud vil alle vores registrerede brugere bliver kontaktet inden for 72 timer med besked om hvilke data der er gået tabt samt en vejledning til hvad de skal gøre ved det. Vores første prioritet i en sådan situation er at få lukket sikkerhedshullet for at skabe mindst muligt data-tab for kunderne og dernæst kontakte de kunder som sikkerhedsbrudet har haft indflydelse på.
Indsigt i din data og sletning af oplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Har du ved køb oprettet en bruger, så er dine oplysning gemt på “min konto“. Hvis du ikke har valgt at oprette en konto, så er disse oplysninger ikke gemt i systemet til andet end regnskabs og bogføringsøjemed. De oplysninger der gemmes hertil kan du til enhver tid finde på den e-mail faktura du har fået tilsendt ved købets afslutning. Ønsker du at slettet din bruger, kan dette gøres under “min konto” nederst på siden.
Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Privatkonsultationen ved Læge Charlotte Bech
Nørregade 41, 2. sal, 1165 Kbh K, Tfl. 33 31 54 44
wwwcharltotebech.dk
Dataansvarlig: Læge Charlotte Bech
Underdatabehandlere
Pensopay for indløsning og betaling af transaktioner
WordPress nyhedsbrev og tilmeldinger
Unoeuro.com og One.com hosting af weibsite, backup, filer og mails
WooCommerce webshop
Cookies
Se den fulde oversigt over datalagrende cookies samt forklarende beskrivelse her: privatlivsindstillinger
Klik på de forskellige overskrifter for at ændre dine indstillinger. Blokeringen af visse typer cookies kan påvirke din oplevelse af webstedet og de tjenester vi kan tilbyde.

Privatlivspolitik for kursister

 Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger seriøst. Når du er deltager eller kursist hos Bech Academy for Classical Ayurveda, Dr. Bech Ayurvedic Academy, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger.

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik for at vise, at:

 • Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.
 • Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt
 • Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

Dataansvar og kontaktoplysninger

Bech Academy for Classical Ayurveda, Dr. Bech Ayurvedic Academy er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du som privatperson eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed tilmelder dig vores kurser og foredrag. At vi er dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder, at vi fastsætter formålene og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

Adresse: Nørregade 41, 2.sal, 1165 Kbh K
Kontakt: Tlf. 33 31 54 44
www.charlottebech
cb@ceba.dk

Underdatabehandlere
Sekretær Suzanne Abecassis,
Pensopay for indløsning og betaling af transaktioner
WordPress nyhedsbrev og tilmeldinger
Unoeuro.com og One.com for hosting af website, backup, filer og mails
WooCommerce webshop

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som deltager eller kursist, hvilket er følgende oplysninger:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Kortoplysninger (kører via en krypteret betalingstjeneste)
 • Bankforbindelse, hvis du benytter muligheden for at foretage en bankoverførsel
 • Oplysninger om betalinger eller restancer
 • Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler.
 • Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til

På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?
Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan levere de aktiviteter, som du har tilmeldt dig, eller for at vi i øvrigt kan behandle dine forespørgsler eller eventuelle klager.

Vi har ret til at behandle oplysninger om bl.a. navn, adresse, e-mailadresse og betalingsoplysninger, fordi vi har en aftale med dig. I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt forpligtet til at behandle bl.a. transaktionsspor med henblik på vores finansielle regnskab. Hvis du har forespørgsler eller klager, kan vi behandle oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse heri, ligesom vi kan behandle dine oplysninger til brug for statistik.

I markedsføringsøjemed har vi desuden en legitim interesse i at behandle dit navn, din e-mailadresse og dine præferencer for at kunne identificere, hvilke behov, der passer dig bedst. Vi overholder i den forbindelse naturligvis markedsføringsloven.

I forhold til dit CPR-nummer kan vi behandle dette, fordi indberetninger til kommunen skal angives med CPR-nummer i medfør af loven. Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder, at hvis du tilmelder dig et kursus opbevarer vi dine oplysninger i 5 år plus indeværende regnskabsår, efter vi har modtaget din seneste betaling. For bestilling på hjemmesiden opbevarer vi ligeledes oplysningerne i 5 år plus indeværende regnskabsår.
I forhold til cookies kan du læse mere om bl.a. udløbet af cookies i vores cookie-politik, som du kan læse på hjemmesiden.

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger. Hvis du har tilmeldt dig en tilskudsberettiget aktivitet videregives dine oplysninger og CPR-nummer, til den tilskudsydende kommune.

Sikkerhed
BECH ACADEMY FOR CLASSICAL AYURVEDA, DR. BECH AYURVEDIC ACADEMY har interne tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Hvad er mine rettigheder?
Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.
Du har bl.a. en ret til at få unøjagtige persondata rettet. Ligeledes har du en ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger. Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til dataportabilitet. Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.

Hvor kan jeg klage til?
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Adresse: Datatilsynet , Borgergade 28, 5., 1300 København
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Læge Charlotte Bechs klinik en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Charlotte Bechs klinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Læge Charlotte Bechs klinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:
Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), boligforhold, sociale forhold, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Læge Charlotte Bech
 • Sekretær Suzanne Abecassis

Underdatabehandlere

 • Pensopay for indløsning og betaling af transaktioner
 • WordPress nyhedsbrev og tilmeldinger
 • Unoeuro.com og One.com hosting af weibsite, backup, filer og mails
 • WooCommerce webshop

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående Adresseoplysninger på klinikken:

Adresseoplysninger på klinikken:
Privatkonsultation ved Læge Charlotte Bech
Nørregade 41, 2. sal, 1165 Kbh K
Tlf. 33 31 54 44
www.charlottebech.dk