Sund skepsis og sund fornuft

Skal man følge moderne lægevidenskab eller alternativ behandling? Ja det er faktisk ikke et spørgsmål om enten-eller. Det er ikke sort eller hvidt- men det er et spørgsmål om både-og. Vi kan med fordel kombinere det bedste fra de to verdener. Moderne lægevidenskab har fordele og ulemper. Såkaldt alternativ behandling har også fordele og ulemper. Det vigtige er, at vi kvalitetssikrer begge områder, så der bliver et højt niveau af faglighed, sikret gennem uddannelse, efteruddannelse, journalføring, tavshedspligt, professionelle og etiske retningslinjer, samt løbende tilsyn og evaluering.

Message from His Royal Highness Prince Charles about AyurVeda and modern medicine: The ideal approach is to combine the best from two worlds. The message was given in relation to a conference on AyurVeda that was held in recent years.

Grænselandet mellem moderne lægevidenskab og Ayurveda

Klinikken baserer sin succes på at kombinere det bedste fra to verdener, ved at supplere moderne lægevidenskab med AyurVeda, som er Indiens tusindårgamle holistiske sundhedssystem, og som anbefales af WHO. Vejledningerne sker først og fremmest efter de gængse retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen baseret på moderne lægevidenskab, og suppleres derpå med kost, motion, livsstil, yoga, meditation og ayurvediske principper.

AyurVeda er en velafprøvet årtusindgammel metode til at fremme sundhed og forebygge sygdom, der kombinerer det mentale, det følelsesmæssige og det fysiske i en meningsfyldt helhed. De klassiske ayurvediske tekster indeholder en viden om sundhed, man må klassificere som brugbar, fordi den har været anvendt i tusinder af år i Fjernøsten (time tested knowledge). Den ayurvediske viden i teksternes tusindår gamle indhold er i dag blevet underbygget af videnskabelige studier.

Ayurveda er en naturlig metode til sundhedspleje, der har til formål at skabe fysisk, mental og følelsesmæssig balance ved at afbalancere fysiologien og styrke kroppens indbyggede selvreparationsmekanismer. Ayurveda giver råd og vejledning om, hvordan man på naturlig vis kan styrke sin naturlige modstandskraft mod sygdom og udvikle sig til et sundere, gladere og dygtigere menneske.

De originale klassiske ayurvediske tekster er samlet i seks værker, som hver er delt op i flere bind. Inderen Maharishi Mahesh Yogi (som har bragt Transcendental Meditation til de vestlige lande) har i samarbejde med en gruppe ayurvediske eksperter (kaldet for vaidyaer) genskabt de ayurvediske principper i deres oprindelige rene form. Denne oprindelige ayurveda, kaldet Maharishis AyurVeda, omfatter 40 naturlige behandlingformer uden negative bivirkninger, fx kost, livsstil, lydterapi og mentale teknikker til håndtering af stress og bevidsthedsudvikling. De omfattende positive resultater af Maharishi Ayur-Veda er dokumenteret gennem mange hundrede videnskabelige forskningsarbejder ved universiteter og forskningsinstitutter over hele verden, og mange er publiceret i anerkendte fagtidsskrifter som Science, The Lancet, Scientific American, American Journal of Physiologi, Journal of Mind and Behaviour, og Journal of the Canadian Medical Association.

WHO anbefaler ayurvediske metoder
Anvendelsen af ayurveda og vedisk medicin er anbefalet af WHO (World Health Organization). Verdenssundhedsorganisationen anbefaler ayurveda, fordi det er et holistisk sundhedssystem, der ser på individets liv som en helhed, både sjælen, sindet, kroppen, familien og omgivelserne, og derfor ikke bare retter sig mod den fysiske krop men også mod moralske og åndelige værdier.

WHO anbefaler ayurveda, fordi systemet:·
Har været anvendt med positive resultater i tusinder af år
Er holistisk og tager hele mennesket i betragtning
Er naturligt og ikke har negative bivirkninger – vel at mærke hvis det anvendes korrekt
Indeholder omfattende viden om sundhed, blandt andet fertilitet
Bygger på direkte erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed·
Som metode er enkel og ukompliceret og ikke dyr at praktisere
I stort omfang er videnskabeligt dokumenteret
Er nyttig og praktisk

Læs mere her: WHO om AV
Når du klikker på linket ovenover her, så bliver filen automatisk downloadet på din computer.

Ayurveda og alternativ behandling

Læge Charlotte Bech er ikke alternativ behandler, men hun anbefaler, at man først og fremmest følger de gængse behandlinger i det etablerede system, og så først derefter supplerer med naturlige behandlinger (i form af blide og næsnsomme metoder).

Alternativ behandling
Alternativ behandling bliver mere og mere anvendt. I alt har knap 28% af den voksne befolkning været til alternativ behandling inden for det seneste år, dvs knap hver tredje. Det svarer til, at 1,3 millioner voksne i Danmark har brugt én eller flere former for alternativ behandling.

Sundhedsstyrelsen har opfordret til at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønske om at anvende alternativ behandling under indlæggelse og at der udarbejdes retningslinje om alternativ behandling i afdelingens instruks.

Der findes i øjeblikket ikke nogen internationalt accepteret definition af alternativ behandling. Kosttilskud er ikke nødvendigvis alternativt, f.eks. er jern, kalk og B-vitaminer registrerede lægemidler, og mange lægemidler bygger på naturprodukter, f.eks. kom det første malariamiddel fra barken af det sydamerikanske kinatræ, og et nyt malariamiddel stammer fra  bynkeplanten, (og er i øvrigt ikke nyt men har været anvendt i Kina i over tusind år).

 1. Lægeforeningens tidligere – alt hvad der ikke er dokumenteret
  2. Cochrane + Lægeforeningens nuværende – alt hvad der ikke er moderne lægevidenskab
  3. Moderne lægevidenskab er det alternative – altså det nye
  4. En anden løsning, som erstatter den nuværende (enten-eller)
  5. En supplerende behandling, som ikke erstatter den gængse
  6. Behandling som er naturlig, med skånsomme blide metoder
  7. Den folkemedicin, der blev udfaset af Rockefeller ved indførelsen af moderne lægevidenskab

Definitioner af alternativ behandling ved lægeforeningen 2020:

Alternativ behandler:   Alle personer, som udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.

Alternativ behandling: Alternative behandlinger er i dette papir lig behandlinger, der ikke er ført lægevidenskabeligt bevis for. Foreligger dokumentation for virkning, betragtes den pågældende behandling ikke som alternativ. Heraf følger også, at alternative behandlere ikke per definition udfører alternativ behandling.

Hvornår er der evidens for naturlig behandling?

Der er en tendens til hos visse grupperinger at affeje enhver form for naturlig behandling som ‘udokumenteret’.  Desværre bruges ordet dokumentation forkert af mange. Og bruges desværre ofte, blot fordi man ønsker at afvise noget, der ikke passer ind i ens personlige dagsorden eller verdensbillede.

Faktisk er det de færreste, der egentlig kender betydningen af begrebet dokumentation. Ordet evidens  betyder det samme som ordet dokumentation, uanset om man sætter ordet sundhedsfaglig foran eller ej. Evidens er faktisk noget helt andet end bevis. Det er almindeligt, at mange forveksler evidens med bevis, især i dagspressen. Men det er to vidt forskellige ting. Evidens er noget helt andet end bevis. Bevis er noget definitivt. En endegyldig sandhed. I matematik kan man finde beviser. Men i sundhedsvidenskab taler vi meget sjældent om, at noget er bevist.

I sundhedsvidenskab betyder begrebet evidens, at der foreligger en publiceret (og hermed peer reviewed) videnskabelig undersøgelse. Selv om der er evidens for noget, er det ikke det samme som at det bliver implementeret som en officiel retningslinje eller en del af de gængse anbefalinger.

Man kan vurdere, om evidensen (dokumentationen) er svag, mellem eller stærk – der er tale om et spektrum. Men det er kun anerkendte uafhængige internationale reveiw boards som eksempelvis Cochrane, der kan vurdere niveauet for dokumentation/evidens og give den karakter, i form af ’Levels’. En forsker, en ekspert, et dagblad eller et tidsskrift har ikke mandat til at vurdere, om en bestemt dokumentation er stærk eller svag.

Først når evidensen eller dokumentationen er vurderet i Cochrane (eller andre uafhængige review boards) til at være exceptionelt stærk, kan den blive til officielle anbefalinger (som i tilfældet med rygning) eller officielle protokoller. Der er ikke bevis for at rygning er skadeligt.  Men evidensen er så stærk, at rygeforbud indgår i de officielle anbefalinger.

Der findes tre former for lægefagligt gyldig dokumentation:
1. Videnskabelige undersøgelser
2. Lang tids anvendelse og tradition (ifølge EU-direktivet fra 2004), hvor behovet for kliniske undersøgelser falder væk
3. Personlige klientberetninger (lægefagligt gyldigt ifølge dommerkendelse 2010)

Desværre er der tendens til i medierne og blandt hurtige meningsdannere, at man – i uvidenhed – kun regner med videnskabelige undersøgelser, og overser de to andre former for dokumentation.

Ayurveda er dokumenteret ud fra lang tids anvendelse og tradition
EU-kommissionens direktiv fra 2004 åbner mulighed for, at dokumentationen for naturlige plantelægemidler endvidere kan hvile på en lang tids anvendelse og tradition.

Som læge kan man anvende eksperimentelle behandlinger, hvor man endnu ikke har dokumenteret en klinisk effekt, men hvor lægevidenskabelige principper teoretisk understøtter behandlingens mulige effekt. Læs mere i Medicinsk Kompendium, 75,6.

Serbien og Schweiz er foregangslande. Her har de officielle myndigheder officielt anerkendt en lang række forskellige naurlige systemer til behandling, herunder Ayurveda, der kan praktiseres som selvstændigt system. Serbian Association for Ayurveda er medlem af Serbian Association for Traditional Medicine, der er en del af Lægeforeningen i Serbien.

Folkeafstemning om alternativ behandling

Det bør være patienterne, der bestemmer, hvilken type behandling, de ønsker at udsætte deres krop for.

Derfor kan det være på sin plads at afholde en folkeafstemning om, hvorvidt man ønsker alternativ behandling. Det har man gjort i Schweiz. Det endte med, at 67% af befolkningen stemte for i 2015. Det betyder, at man som borger i dag kan vælge frit, om man ønsker den gængse behandling fra moderne lægevidenskab suppleret med blide og virksomme metoder som schweizisk urtemedicin, akupunktur, zoneterapi eller yoga og Ayurveda.

Skriv en besked her

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]

Få råd til bedre sundhed

Direkte i din inboks på din E-mail

[newsletter_form button_label=”Tilmeld!”] [newsletter_field name=”email” label=”Din email”] [newsletter_field name=”first_name” label=”Dit navn”] [/newsletter_form]