Sund skepsis og sund fornuft

Skal man følge moderne lægevidenskab eller alternativ behandling? Ja det er faktisk ikke et spørgsmål om enten-eller. Det er ikke sort eller hvidt- men det er et spørgsmål om både-og. Vi kan med fordel kombinere det bedste fra de to verdener. Moderne lægevidenskab har fordele og ulemper. Såkaldt ‘alternativ’ behandling ´(naturlige skånsomme og effektive behandlingsmetoder) har også fordele og ulemper. Det vigtige må vel være, at vi kvalitetssikrer begge områder, så der bliver et højt niveau af faglighed, sikret gennem uddannelse, efteruddannelse, journalføring, tavshedspligt, professionelle og etiske retningslinjer, samt løbende tilsyn og evaluering.

Message from His Royal Majesty King Charles III (from when he was Crownprince) about AyurVeda and modern medicine: Combine the best from two worlds. The message was given in relation to a conference on AyurVeda.

Læs her om Maharishi Ayurveda

Ayurveda og alternativ behandling

Læge Charlotte Bech er ikke alternativ behandler, men hun anbefaler, at man først og fremmest følger de gængse behandlinger i det etablerede system, og så først derefter supplerer med naturlige behandlinger (i form af blide og næsnsomme metoder).

Alternativ behandling
Alternativ behandling bliver mere og mere anvendt. I alt har knap 28% af den voksne befolkning været til alternativ behandling inden for det seneste år, dvs knap hver tredje. Det svarer til, at 1,3 millioner voksne i Danmark har brugt én eller flere former for alternativ behandling.

Sundhedsstyrelsen har opfordret til at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønske om at anvende alternativ behandling under indlæggelse og at der udarbejdes retningslinje om alternativ behandling i afdelingens instruks.

Der findes i øjeblikket ikke nogen internationalt accepteret definition af alternativ behandling. Kosttilskud er ikke nødvendigvis alternativt, f.eks. er jern, kalk og B-vitaminer registrerede lægemidler, og mange lægemidler bygger på naturprodukter, f.eks. kom det første malariamiddel fra barken af det sydamerikanske kinatræ, og et nyt malariamiddel stammer fra  bynkeplanten, (og er i øvrigt ikke nyt men har været anvendt i Kina i over tusind år). Dog opererer lægeforeningen med sin egen definition af alternativ behandling.

Definitioner af alternativ behandling ved lægeforeningen 2020:

Alternativ behandler:   Alle personer, som udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.

Alternativ behandling: Alternative behandlinger er i behandlinger, der ikke er ført lægevidenskabeligt bevis for. Foreligger dokumentation for virkning, betragtes den pågældende behandling ikke som alternativ. Heraf følger også, at alternative behandlere ikke per definition udfører alternativ behandling.

Hvornår er der evidens for naturlig behandling?

Udokumenteret
Visse grupperinger har tendens til at affeje enhver form for naturlig behandling som ‘udokumenteret’.  Desværre bruges ordet dokumentation som regel ikke helt korrekt. Og ser ud til at bruges, når man ønsker at afvise noget, der ikke passer ind i ens personlige dagsorden eller verdensbillede.

Faktisk er det de færreste, der egentlig kender betydningen af begrebet dokumentation, herunder dagspressen og diverse bloggere.

Ordet evidens  betyder det samme som ordet dokumentation, uanset om man sætter ordet sundhedsfaglig foran eller ej. Og evidens (eller dokumentation) er faktisk noget helt andet end bevis.

Bevis er noget definitivt. En endegyldig sandhed. I matematik kan man finde beviser. Men i sundhedsvidenskab taler vi meget sjældent om, at noget er bevist. Evidens er noget helt andet end bevis. Mange forveksler desværre evidens med bevis, især i dagspressen. Men det er to vidt forskellige ting.

I sundhedsvidenskaben betyder begrebet evidens (eller dokumentation), at der foreligger minimum én publiceret (og hermed peer reviewed) videnskabelig undersøgelse. Man kan så diskutere, om evidensen (dokumentationen) er svag, mellem eller stærk – der er tale om et bredt spektrum for evidensens styrke.

Hvem kan så bestemme om evidensen er svag, mellem eller stærk?  I princippet er det kun anerkendte uafhængige internationale reveiw boards som eksempelvis Cochrane, der kan vurdere niveauet for dokumentation/evidens og give den karakter, i form af ’Levels’. En forsker, en ekspert, et dagblad eller et tidsskrift har ikke mandat til at vurdere, om en bestemt dokumentation er stærk eller svag.

Først når evidensen eller dokumentationen er vurderet i Cochrane (eller andre uafhængige review boards) til at være exceptionelt stærk, kan den blive til officielle anbefalinger (som i tilfældet med rygning) eller officielle protokoller. Der er ikke bevis for at rygning er skadeligt.  Men evidensen er så stærk, at rygeforbud indgår i de officielle anbefalinger.

Der findes tre former for lægefagligt gyldig dokumentation (evidens):
1. Videnskabelige undersøgelser
2. Lang tids anvendelse og tradition (ifølge EU-direktivet fra 2004), hvor behovet for kliniske undersøgelser falder væk
3. Personlige klientberetninger (lægefagligt gyldigt ifølge dommerkendelse 2010)

Desværre er der tendens til i medierne, bloggere. politikere og blandt hurtige meningsdannere, at man – i uvidenhed – kun anerkender videnskabelige undersøgelser, og overser de to andre former for dokumentation.

Ayurveda er dokumenteret ud fra lang tids anvendelse og tradition
EU-kommissionens direktiv fra 2004 åbner mulighed for, at dokumentationen for naturlige plantelægemidler endvidere kan hvile på en lang tids anvendelse og tradition.

Som læge kan man anvende eksperimentelle behandlinger, hvor man endnu ikke har dokumenteret en klinisk effekt, men hvor lægevidenskabelige principper teoretisk understøtter behandlingens mulige effekt. Læs mere i Medicinsk Kompendium, 75,6.

Serbien, Ungarn, og Schweiz er foregangslande. Her har de officielle myndigheder officielt anerkendt en lang række forskellige naurlige systemer til behandling, herunder Ayurveda, der kan praktiseres som selvstændigt system. Serbian Association for Ayurveda er medlem af Serbian Association for Traditional Medicine, der er en del af Lægeforeningen i Serbien.

Folkeafstemning om alternativ behandling

Bør det ikke være patienterne, der selv bestemmer, hvilken type behandling, de ønsker at udsætte deres krop for?

Derfor kunne det måske være logisk at afholde en folkeafstemning om, hvorvidt man ønsker alternativ behandling. Det har man gjort i Schweiz. Det endte med, at 67% af befolkningen stemte for i 2015. Det betyder, at man som borger i dag kan vælge frit, om man ønsker den gængse behandling fra moderne lægevidenskab suppleret med blide og virksomme metoder som schweizisk urtemedicin, akupunktur, zoneterapi eller yoga og Ayurveda.

Skriv en besked her

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Få råd til bedre sundhed

Direkte i din inboks på din E-mail

[newsletter_form button_label=”Tilmeld!”] [newsletter_field name=”email” label=”Din email”] [newsletter_field name=”first_name” label=”Dit navn”] [/newsletter_form]