Hvad er Maharishi AyurVeda?
Ayurveda er først og fremmest en metode til at fremme sundhed og forebygge sygdom, ved at kombinere det mentale, det følelsesmæssige og det fysiske i en meningsfyldt helhed. Ayurveda er yogaens bagvedliggende sundhedstradition og verdens ældste sundhedssystem.

Ayurveda vejleder i, hvordan man på naturlig vis kan afbalancere fysiologien, aktivere kroppens indbyggede selvreparationsmekanismer, styrke sin naturlige modstandskraft mod sygdom og udvikle sig til et sundere, gladere og mere kompetent menneske.

Ayurveda spænder over områder som forebyggende medicin, anatomi, fysiologi, patologi, medicin, kirurgi, farmakologi, gynækologi, obstetrik, psykiatri, foryngelse og pædiatri, samt ernæringslære.

Klinikken baserer sin succes på at kombinere det bedste fra to verdener, ved at supplere moderne lægevidenskab med AyurVeda, som er Indiens tusindårgamle holistiske sundhedssystem, og som anbefales af WHO. Vejledningerne sker først og fremmest efter de gængse retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen baseret på moderne lægevidenskab, og suppleres derpå med kost, motion, livsstil, yoga, meditation og ayurvediske principper.

Maharishi Ayurveda
Det unikke ved klinikken, er at vi praktiserer og underviser i den gamle, oprindelige form for Ayurveda, Maharishi Ayurveda, dvs en viden som er uforfalsket, fri for forurening, ændringer eller forvrængninger og derfor er maksimalt effektiv. En viden, der rent faktisk virker. Luksusudgaven af ayurveda. 

Det er helt unikt for Indien, at man i årtusinder har formået at undlade at lave om på eller ændre den gamle viden – og det er lige præcist derfor vi i dag står med en ren viden, der løfter, glæder, inspirerer og transformerer vores liv og helbred.

Derfor lægger vi her i klinikken vægt på at bringe den gamle oprindelige rene viden videre til kursister – og videre til kommende generationer og civilisationer – en ren optegnelse af naturens love, uberørt af mennesker, en total og perfekt viden om naturen, universet, mennesket og menneskelig udvikling. Det drejer sig om Maharishi Ayurveda. Når vi følger Maharishi Ayurveda er det blåstemplet som den autentiske, oprindelige gamle viden, uden menneskelig indblanding. 

Ayurveda og hvad som helst
Ayurveda er ikke en beskyttet titel, og derfor kan alle uden videre ændre på det, blande det med andre retninger, sundhedssystemer og egne lommefilosofier. Man kan faktisk gøre hvadsomhelst og kalde det ayurveda. Det foregår ikke bare i USA og andre vestlige lande men også i Indien, grundet uvidenhed og mangel på omtanke for fremtiden, og som regel for at øge populariteten og omsætningen.

Der sker så desværre det, at selv tilsyneladende ubetydelige ændringer med tiden gør det hele mindre effektivt, måske ikke så mærkbart i samme eller næste generation, men i løbet af kommende generationer, hvor viden så gradvist reduceres og til sidst går tabt. Det medfører, at menneskeheden i sidste ende bliver overladt til et system, der er baseret på begrænsninger i menneskelig intelligens, og derfor kun kan give begrænsede resultater, hvis nogen overhovedet. 

Inderen Maharishi Mahesh Yogi (som har bragt Transcendental Meditation til de vestlige lande) har i samarbejde med en gruppe ayurvediske eksperter, kaldet for vaidyaer, samlet de ayurvediske principper i deres oprindelige rene form. Denne formulering af den oprindelige ayurveda, kaldet Maharishi Ayurveda, omfatter 40 naturlige behandlings- og terapiformer uden negative bivirkninger, som kost, urter, lydterapi, yoga og meditation.

Se mere her om det unikke ved Maharishi AyurVeda: https://vimeo.com/253138713

“The impurities have to go, have to go, have to go. And it’s the impurities that are basically responsible for the separation of consciousness and matter. It’s the impurities which overshadow the functioning of those laws of nature which are responsible for the transformation of consciousness into matter. So, removal of those impurities is the claim of AyurVeda.”
Maharishi Mahesh Yogi, Seelisberg, Switzerland, 31.07.1981

Se mere om Indien og ayurveda her:  https://www.youtube.com/watch?v=3Dxi4zPTDRs

Dokumentation
De klassiske ayurvediske tekster indeholder en viden om sundhed, man må klassificere som brugbar, fordi den har været anvendt i mange tusinder af år (time tested knowledge). 

Den ayurvediske viden bygger på intuitive erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed fra oldindiske vismænd og seere. Disse erkendelser er samlet i de originale klassiske ayurvediske tekster, der består af seks hovedværker, som hver er delt op i flere tykke bind, samt 10-15 sideværker. Den ayurvediske viden er derfor ikke opstået som følge af videnskabelige forskningsresultater, men det er derimod omvendt – teksternes mange tusinde år gamle indhold kan i dag underbygges af videnskabelige studier.

De omfattende positive resultater af Ayurveda er dokumenteret gennem mange hundrede videnskabelige forskningsarbejder ved universiteter og forskningsinstitutter over hele verden, og mange er publiceret i anerkendte fagtidsskrifter som Science, The Lancet, Scientific American, American Journal of Physiologi, Journal of Mind and Behaviour, og Journal of the Canadian Medical Association.

Kong Charles anbefaler at kombinere det bedste fra to verdener: Moderne lægevidenskab og Ayurveda. Se hans præsentation her i anledning af en Ayurveda konference i Indien: https://www.youtube.com/watch?v=b3yRWvI6Ibs&ab_channel=SOUKYA 

WHO anbefaler ayurvediske metoder
Anvendelsen af ayurveda og vedisk medicin er anbefalet af WHO (World Health Organization). Verdenssundhedsorganisationen anbefaler ayurveda, fordi det er et holistisk sundhedssystem, der ser på individets liv som en helhed, både sjælen, sindet, kroppen, familien og omgivelserne, og derfor ikke bare retter sig mod den fysiske krop men også mod moralske og åndelige værdier.

WHO anbefaler ayurveda, fordi systemet:·
Har været anvendt med positive resultater i tusinder af år
Er holistisk og tager hele mennesket i betragtning
Er naturligt og ikke har negative bivirkninger – vel at mærke hvis det anvendes korrekt
Indeholder omfattende viden om sundhed, blandt andet fertilitet
Bygger på direkte erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed·
Som metode er enkel og ukompliceret og ikke dyr at praktisere
I stort omfang er videnskabeligt dokumenteret
Er nyttig og praktisk

Læs mere her: WHO in the global acceptance of AV
Når du klikker på linket ovenover her, så bliver filen automatisk downloadet på din computer.